.:. Zile için | Zileweb.Com ... 2008-2017 .:.

     
Üye Ol veya Giriş Yap

Kullanıcı:
Şifre:
Hatırla: 
Üye Ol:Şifremi Unuttum


 
 • Ana Sayfa
 • Zile Dökümanlar
 • Forumlar
 • Haberler
 • Resimler
 • Videolar
 • Oyunlar
 • Zile Firma Rehberi
 • Zile Linkler
 • Z.Defter
 • Sitede Ara
 • - Bu Sayfa 0,11 Saniyede Yüklendi

   » Ana Bağlantılar
 • Ana Sayfa
 • Top List
 • Forumlar
 • Sitede Ara
 • Dosyalar
 • Dökümanlar
 • Resimler
 • Hakkımızda
 • Haberler
 • Dost Siteler
 • Videolar
 • Üyelerimiz
 • Oyunlar
 • Tavsiye Et
 • Radyo Dinle
 • Facebook
 • İletişim
 • Z.Defteri

 •  » Diger Bağlantılar
 • Zile Videoları
 • Zile Okul Videoları
 • Zile Yerel Seçim Videoları
 • Zile ve Yöresi Oyun Havaları
 • Zile Köy Videoları
 • Zile Kırk Hatim Videoları
 • Müftü Arif Kılıç Sohbetleri
 • Sizden Gelen Videolar
 • Eski Zile Resimleri
 • Yeni Zile Resimleri
 • Eski Zile Ahalisi Resimleri
 • Yeni Zile Ahalisi Resimleri
 • Zile Kış Resimleri
 • Zile Okul Resimleri
 • Zile Kalesi Resimleri
 • Sizden Gelen Resimler
 • Zile Makaleleri
 • Zile Hakkında
 • Zile Dökümanları
 • Zile'nin Ünlüleri
 • Zile Köyleri
 • Zile Nöbetçi Eczaneler
 • Zile Telefon Rehberi
 • Zile Haritası

 •  » Istatistikler
  IP Adresiniz : 54.224.148.23
  Son Üyemiz : GÜLCAN
  Toplam Üye : 1135
  Aktif Üyeler :
  Aktif Kişi : 141
  Aktif Üye : 0
  Bugün Tekil : 135
  Bugün Çoğul : 630
  Toplam Tekil : 873314
  Toplam Çoğul : 6174611


   » Güzel Sözler

   » Programlar/Dosyalar
   En Yeniler
   En Hitler

   » Zileweb.com Sayaç

  Yandex.Metrica
  ZİLE CÂMİLERİ | Zile için | Zileweb.Com
   » ZİLE CÂMİLERİ
  Yazı Buyutu :  

  ZİLE CÂMİLERİ

   ULU CÂMİ                          Bu câminin bulunduğu yerde eski bir câmi mevcuttu. Bu câmi Selçuklular'dan IV.
                  Kılıç Aslan'ın oğlu III. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Ebu Ali oğlu Mehmed Zaluli
                  tarafından H. 666 (1267) tarihinde yaptırılmış, Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarına
                  kadar gelmiştir.                         Selçuk tarzında yapılmış büyük ve güzel bir câmi olup, Ulu Câmi adı altında anılmakta
                  idi. H. 1000 tarihinde Zile Kaymakamı olan Nasuh Paşa zamanında esaslı bir tamir görmüş
                  ve Vakıflar İdaresi'ne de Nasuh Paşa Câmîi olarak tescil edilmiştir. Bugünkü resmî
                  kayıtlarda da Nasuh Paşa Câmîi adı ile anılmaktadır.                          Fakat bu câmi, devrin Kaymakamı Süleyman Necmi Bey zamanında yıktırılmış, yine
                  bu kaymakamın teşvikiyle aynı yerinde şimdiki câmi tamamen halktan gördüğü
                  yardımlarla (Ne devlet ne de çevre il ve ilçelerden yardım görmüştür.) 1909 tarihinde
                  yaptırılmıştır.
                          Câminin yıkılıp, yaptırılması yedi sene sürmüştür. Cümle kapısı abidevî olan şimdiki
                  câminin, son cemaat mahalli üç kubbeli ve dört mermer sütunludur. Kesme taştan
                  yapılmış üzeri kubbeli olup, sekizgen tamburludur. Nefis skalaktitli mermer portali ve
                  ahşap oyma süslemeli, âyetli kapısı vardır.                          Câminin Kuzey tarafındaki kapının sağ tarafında bulunan kitabe, Selçuklular
                  zamanına ait olup, Arapça olarak yazılmıştır. Kitabede "Bu câmi Allah'ın yardımı ile IV.
                  Kılıç Aslan oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında H. 666 tarihinde Ebu Ali oğlu
                  Mehmed Zaluli tarafından yaptırılmıştır." ibaresi okunmaktadır.


   BEYAZIT-I BESTAMİ CÂMÎİ VE MUSA FAKİH TÜRBESİ

                          Ali Kadı Mahallesi'nde olup, 1106 ve 1305 tarihlerini taşıyan iki kitabesi mevcuttur.
                   Orijinal bir mimarî özelliğe sahip olan câmi, Ertana Oğulları zamanında bir külliye idi.
                   Bayâzıd-ı Bestâmî torunlarından Şeyh Edhem Çelebi tarafından idare olunur talebeyi
                   doyurmak için büyük bir teşkilât da bulunurdu.                          Bayâzıt-ı Bestâmî Külliyesi bugünkü üniversite düzeyinde eğitim - öğretim
                   hizmetlerini sürdürmüş ve pek çok değerli âlimlerin yetişmesine vesile olmuştur.

                          Câmide bulunan türbe, Bayâzıd-ı Bestâmî'nin yedinci batından torunudur.1   BEHRAM AĞA CÂMÎİ                          Halk arasında TAHTA MİNARELİ CÂMİ, GARİPLER CÂMÎİ olarak da bilinmektedir.
                   Sakarya Caddesi'nin Behramağa Sokağı köşesinde yer almaktadır. Ahşap bir
                câmi olup, 1938 yılında yapılmıştır. Minaresi ağaçtan olup, tek şerefelidir.


  BOYACI HASAN AĞA
    CÂMÎİ                          1497 tarihinde Sultan II. Bayazıt Han zamanında yaptırılmıştır. Sonradan Boyacı
                   Hasan Ağa adına tescil edilmiştir.

      

                          P.T.T.nin Kuzey'inde, Sakiler Mahallesi'nde aynı adı taşıyan sokakta bulunmaktadır.
                  Bitişiğindeki Hasan Ağa Mektebi ile bütünlük halindedir. (Burası bugün Kız Kuran-ı Kerîm
                  Kurs Yeri olarak hizmet vermektedir.) Son Cemaat Mahalli üç kubbeli olup,
               sekizgen kasnağa oturmuş bir kubbesi vardır.

                      Kubbe üzeri kiremitle kaplı olan câminin; kubbede bulunan ağaç oymaları
               Hacı Mehmed Çavdar2 tarafından işlenilmiştir. Sanat değeri yüksek olan stalaktitli
               mihrabı, câminin en önemli bir değer parçasıdır.

   ELBAŞOĞLU CÂMÎİ                      Zile'nin Doğu'sunda, ADNAN MENDERES Caddesi'nin Zile çıkışında, sağ
                   taraftadır. 1796 tarihinde Zile eşrafından ve derebeylerinden Seyid Ahmet Ağa
                tarafından inşa edilmiştir.

                          Kesme ve moloz taşla inşa edilen câminin üstü kiremit kaplı kırma çatı ile
                örtülüdür. Kuzey tarafında küçük bir avlusu, Kuzey batı köşesinde tek şerefeli
                bir minaresi mevcuttur.


   

                      Avlunun Kuzey ve Batı tarafları çarpık olup, girişi Kuzey duvarı ortasına
                yakın bir yerdedir. Kesme taştan örülen ve yüksek tutulan bu cephe, dikdörtgen bir
                   çerçeve içine alınmıştır. Kapı açıklığı yuvarlak kemerlidir. Avlunun Batı duvarında
                bir su tesisatı dikkati çeker. Bugün son cemaat mahalli olarak kullanılan bölüm
                sonradan ilâve edilmiştir. Altta dikdörtgen, üstte yuvarlak kemerli
                pencerelerle ışık alan câminin Güney duvarındaki taşlara işlenmiş rölyefler
                cepheye bir hareketlilik kazandırmıştır.
                      Minare, câmi bünyesiyle bütünlük sağlamıştır. Bunun avluya bakan basık
                kemerli bir girişi ve üstünde iki satırlık kitabesi vardır. Kara kaide üzerine
                yükselen silindirik gövde yukarıya doğru incelmektedir. Gövdenin yüzeyinde
                câminin Güney duvarındakine benzer rölyeflerle daha üstte minarenin yapılış
                tarihini düşündüğümüz, fakat okunamayan bir rakam yazılıdır. Şerefe sadedir.
                Petek, üstte külâh ve âlemle nihayetlenmektedir.

                          Harîme Kuzey'den yuvarlak kemerle bir kapı açıklığı ile geçilir. Yanlardan kaide ve
                  başlıklı ince birer sütunçe ile desteklenen bu kemer, kırmızı, gri ve beyaz
                  mermerden geçmeli olarak örülmüş, etrafı dikdörtgen bir çerçeve ile kuşatılmıştır.
               Üstte yapım tarihini ve banisini gösteren kitabesi yer almaktadır.                      Harîme girildikten sonra, tam karşıda kıble duvarına konulan yarım
               silindirik formlu mihrabda siyah ve beyaz mermerden yapılmış, kaliteli bir işçilik
                  kullanılmıştır. Yanları profilli sürne ve bordürlerle çevrilerek kavsara üstüne bir
               kitabelik yerleştirilmiştir. Dikdörtgen bir çerçeve içine alman mihrabın taç
               kısmı barok tarzda işlenmiştir. Minber ağaçtan olup, sadedir.3

                          Camiinin bilhassa mahfil ve tavanında zengin bir ahşap işçiliği vardır. Kuzey'de
               daha geniş bir mekâna oturan mahfil, yanlarda Güney duvarına kadar (daha dar
               olarak) uzanarak içeriyi üç yönden kuşatmaktadır. Fakat Kuzey'de, zemine oturan
               dikdörtgen ve silindirik desteklerle taşındığı halde, yanlarda destekler zemine
               oturmayıp, sadece mahfil ile câmi tavanı arasında yükselirler. Korulardaki ahşap
                  işçiliği kalitelidir.


                      Tavanda daha değişik bir düzenleme göze çarpar. Kuzey ve yanlarda
                yükselen desteklerin aralarına ve Güney duvarına atılan enli kirişlerin iç
                yüzlerine siyah üstüne beyaz ile 30 cm kadar genişliğinde nefis bir sülüs ile
                  âyetler yazılmıştır. Ayrıca desteklerin köşeleri kavislendirilerek "Bursa Kemeri" haline
               getirilmiş, tavanın yanlarda kalan bölümleri çıtalarla kareli taksimatlara
               ayrılmıştır.

                      Orta bölüm ise yukarıya doğru kademeli olarak daralan enli içbükey
                pervazlarla yükseltilmiştir. Köşelere de ince tahta levhalar çakılarak, tavan
                sekizgene dönüştürülmüş, ortaya aynı formlu bir göbek monte edilmiştir. İç içe
                   sekizgen dairelerden müteşekkil barok işlemeli bu süs göbeği kırmızı, sarı ve
                yeşilin tonları ile renklendirilmiştir. Bu göbekle dıştaki pervazlar arasında kalan
                kısım "S" kıvrımlı çıtalarla geometrik tarzda kompoze edilmiştir. Tavan tümüyle
                alttan kaplanmıştır.

                      Böyle bir uygulama ile hem ahşap kirişler gözden gizlenerek estetik
                düşünülmüş, hem düz bir tavan yüzeyi elde edilerek daha rahat tezyin edinebilme
                   kolaylığı sağlanmıştır.4

   HACI İSHAK CÂMÎİ (GÜDÜK MİNARE)                          Halk arasında Güdük Minare (Küçük minare) diye isimlendirilen bu câmi Fatih
                Sultan Mehmet Han zamanında, 1475 tarihinde Hacı Ali oğlu, Hacı İsmail isimli bir kişi
                   tarafından yaptırılmıştır.


  Minare-i Kebir Mah. Şair Talibî Caddesi (Y. T. 1475)                      Tuğla minareli ve iki kubbeli olup, her iki kubbesi de sekizgen tanbur
                üzerinde yükselir. Mahya kiremitle kaplıdır. 1939 depreminde şerefeden yukarısı
                yıkıldığından halk arasında Güdük Minare diye anılır.

                      Tuğla ve taş karışımından oluşan bu câmi, Minare-i Kebir mahallesinde olup,
                Osmanlı eseridir.

   KUBBE CÂMÎİ

                      Zile'nin en ilginç câmilerinden biri olup, aynı adla anılan sokakta
                 bulunmaktadır. Melik Ahmed Gazi'nin Zile'yi fethiyle birlikte, antik döneme ait
                 bir yapı derhal camiye çevrilmiştir.

                          Küçük bir câmi olup, Danişmendliler'den kalmadır.5 H. 1050 (M. 1641) yılında câmi
                   yeniden yapılmış olup, minaresizdir. Halk arasında bu câmiye aynı zamanda "Şeyhkolu
                  Câmîi" de denilmektedir.

   ALACAMESCİD CÂMÎİ                          Alacamescid Mahallesi'nde Necmimuammer Caddesi ile Sakarya Caddesi'nin
                   kesişim köşesinde bulunmaktadır.

      Alacamescid Câmîi - Alacamescid Balâ Mahallesi
  (Y. T.  H. 981, M. 1574)


                              H. 982 (M. 1574) yılında inşa edilmiştir. Tek kubbeli olup kubbe sekizgen kasnak
                    üzerine oturtulmuştur. Kubbe üzeri tavanla örtülüdür. Minaresi tuğladan
                 yapılmış, tek şerefeli olup, câminin inşasında kesme taş, tuğla ile birlikte
                 kullanılmıştır.

   ABDULKERİMAĞA CÂMÎİ

                          Yığma tuğladan yapılmış olup, Alikadı Mahallesi, Hapan arkasındadır.
                 Tuğla minareli câmi, tek şerefeli olup, 1950 yılında yapılmıştır.

   ARNAVUT CÂMÎİ                              Orta Mahalle'de Çömez Sokak, Topçu Sokak ve Şehir Kahya Sokak kesişimleri
                    üzerinde bulunmaktadır.

  Arnavut Câmîi  (Y. T. 1974)
   Orta Mah. İpek Sok.

                              Kubbesiz olup, câmi betonarme olarak 1875 yılında inşa olunmuştur. Nefis
                    minaresi beyaz mermerden olup, tek şerefelidir.

   İSTASYON MERKEZ CÂMÎİ                              Şehrimiz İstasyon Mahallesi, Ofis Sokak üzerindedir. Betonarme olarak 1955
                    yılında yapılmıştır. Beton minaresi tek şerefelidir.

   İSTASYON YENİ CÂMÎİ                          Zile'nin İstasyon Mahallesi'nde Selim Sırrı Sokak, Ekinci Sokak, Câmi Sokak
                 ve Güngör Sokak'ların tam ortasında yer almaktadır.

                          Câminin son cemaat mahallinde üç küçük kubbe ile, orta kısmında büyük bir
                    kubbe vardır. Câmi, betonarme olarak inşa edilmiştir. Henüz minaresi olmayan
                 câmi 1974 tarihinde ibadete açılmıştır.

   ALTINEVLER CÂMÎİ                              Şehrimiz Altınevler Mahallesi'ndedir. Çevre yolu üzerindeki büyük meydanda
                 yer alır. Câminin çevre düzenlemesi çok nefistir.


                          Betonarme olarak inşa edilen câminin büyük bir kubbesi vardır.
                  Câminin minaresi kesme taştan olup, tek şerefelidir. Câmi, 1982 - 1986 yılları
                     arasında inşa edilmiştir.

   HURİ HATUN CÂMÎİ                              Ahşap olup, minaresi tuğladandır. 1921 yılında inşa edilmiştir. Şeyhali Mahallesi
                     Şair Ceyhunî Caddesi üzerinde bulunmaktadır.

   KAVAKLI CÂMÎİ                              Zincirli Süfla Mahallesi'nde, Şehitler Yolu Sokak ile Kavaklı Câmîi Sokakları
                     üzerinde yer alır.

  Çay Mahallesi, Sol Yanda Cebecioğlu Sokak -  (Y. T. 28.06.1959)                         Betonarme temel üzerine ahşap olarak inşa edilen câminin
                  minaresi kesme tuğlalarla yapılmış olup, tek şerefelidir. Câmi 1959 yılında
                     inşa edilmiştir.

   KEPİR MUSA CÂMÎİ

                         Alacamescidzir Mahallesi'nde, Kör Hüseyin Caddesi ile Kubur Musa
                 Sokak'ları kesişimi üzerinde bulunmaktadır.

                             Ahşap mimarî özelliğe sahip olan câminin minaresi tuğladandır. Yapılış tarihi
                    kesin olarak belli değildir.

   BEDESTEN CÂMÎİ                        Adnan Menderes Caddesi üzerinde, Şehir Hamamı ve PTT karşısında yer
                  alır. Evliya Çelebi, burasının Zile'de panayır aylarında Ermeni ve Rum ticaret
                  ve sanatkârları tarafından geçici olarak işyeri amacıyla kullanıldığını ve dört
                  giriş kapısı olduğunu belirtir.

                       Bu durum, Osmanlı döneminin son zamanlarına kadar bu şekilde devam
                  etmiştir. Daha sonra câmi haline çevrilen bedesten, 1939 depreminde büyük
                  hasar görmüş ve 1950 yılına kadar kapalı kalmıştır.                           1951 yılında yeniden esaslı bir şekilde tamir gören câmi, tekrar ibadete açılmıştır.
                    Şu anda câminin Güney'indeki ve Batı cephesindeki işyerleri yıkılarak - 1989
                    tarihinde - (câmiye bitişikti) Belediye tarafından park haline getirilmiş, yine câminin
                    Güney tarafındaki park içine Belediye tarafından güzel bir şadırvan (1990 yılında)
                    yaptırılmıştır.

                           Dört cephesi de yollarla çevrili olan câmi; taştan yapılmış olup, sonradan tadilâtla
                    üzeri sıvanmıştır. Câminin çatısı dört kubbeli olup, kubbeler altı köşeli
                 kasnaklıdır. Kubbe üzerleri tavanla örtülüdür. Câminin pencereleri yarım
                 daire biçimindedir. Pencerelerde renkli cam kullanılmıştır.

   KİSLİK CÂMÎİ

                       Kislik Mahallesi'nde, Amasya Caddesi ile Hacı Tahir Efendi Sokakları'nın
                    birleştiği yerde bulunmaktadır.


                        1929 yılında temeli betonarme, üstü ahşap olarak inşa edilmiş olup,
                      kubbesizdir. Minaresi beyaz parke taş ile yapılmış ve tek şerefeli olup, nefis
                      işçiliği vardır.

   MİNARE-İ SAĞIR CÂMÎİ

                       Minareyi Sağır Mahallesi Trabu Sokağı'nın üst kısmında, Vatan Caddesi'nin
                  birleştiği yerde bulunmaktadır. Betonarme bir câmi olup, 1987 yılında inşa
                     edilmiştir. Henüz minaresi bulunmamaktadır.

   RECEP BEY CÂMÎİ

                           Uzun Çarşı ile Recep Bey Sokağı'nın kesiştiği köşede yer alır. Ahşap bir yapıya
                 sahip olup, tuğla minarelidir. 1920 yılında inşa olunmuştur.

   BAHÇELİEVLER CÂMÎİ

                       Yeni yapılan modern câmilerimizden birisidir. Devlet   Hastanesi'nin
                 Artova Caddesi'ne bakan yolun alt kenarındadır. 1983 - 1988 yılları arasında
                 betonarme olarak yapılmıştır. Büyük bir kubbesi ve son cemaat mahallinde
                    iki küçük kubbesi vardır. Minaresi kesme taştandır.

   ŞEYHOĞLU CÂMÎİ

                       Şeyhoğlu Mahallesi'ndedir. Yörükler Caddesi ile Kocaağa Sokağı'nın birleşim
                    yerindedir. Ahşap bir mimarî özelliğe sahip olup, 1938 yılında inşa edilmiştir.
                    Küçük tuğla minarelidir.

   ŞEYHALİ CÂMÎİ

                        1920 yılında, ahşap bir mimarî üslûpla yapılmış olup, tuğla minarelidir.
                 Şehrimiz Şeyhali Mahallesi Şair Ceyhunî Caddesi ile Çukurpınar'ın kesiştiği
                    yerde bulunmaktadır.

   ZİNCİRLİKUYU CÂMÎİ

                           Zincirlikuyu Mahallesi'nde Yörükler Caddesi ile Sakarya Caddesi'nin köşesinde
                   yer alır.


                           Tuğla minareli olan câmi çift şerefelidir. 1963 yılında inşa edilmiştir.

   YENİ SANAYİ CÂMÎİ

                           Yeni Sanayi Sitesi'nde olup, sanayinin tek câmisidir. Lokanta, bakkaliye, PTT,
                 Çıraklık Eğitimi Merkezi'nin bulunduğu binalar topluluğu ile keresteciler ve oto
                    yedek parçacılar bloklarının ortasındadır. Betonarme bina olup, tek kubbelidir.
                 Kubbe üzeri kurşunla kaplıdır. Minaresi kesme taştan ve tek şerefelidir.

   BURCA CÂMÎİ

                       1960 yılında taş temel üzerine karkas tuğla ile yapılmıştır. Minaresi
                 tuğladandır. Alikadı Mahallesi Enbiya Sokak'tadır.

   DABAKHANE CÂMÎİ

                       Bu câminin yerinde 1605 yılında yapıldığı bilinen, kapıları ağaç oymalı
                 küçük bir mescid vardı. Mescid, arasta esnafının Belediye'ye yoğun baskısı ve
                 aşırı talepleri karşısında zamanın Belediye Başkanı (Ahmet Vanlı) tarafından
                 genişletme projesi içerisine alınmıştır. Mescidin Doğu tarafındaki
                 dükkanların satın alınıp, mescidin de yıkılmasıyla şimdiki câmi 1951 yılında
                    ibadete açılmıştır. Tuğla minareli, tek şerefeli, taş temel üzerine ahşap olarak
                 inşa edilen câmi, şehrimizin manifaturacılar arastasında bulunmaktadır.

   GÜVENEVLER CÂMÎİ

                       1974 yılında betonarme olarak, modern tarzda inşa edilmiştir. Büyük
                 kubbesinin üzeri kurşunla kaplıdır.                           Minaresi tek şerefeli olup, zarif, ince ve kesme taştandır. Güvenevler
                 Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunmaktadır.

   HAL CÂMÎİ

                       İstasyon yolu üzerindeki yeni sebze halinin içerisinde yer almaktadır.

                    Betonarme bir câmidir. 1984 yılında tamamlanan câminin henüz minaresi yoktur.

   MOLLA YAHYA CÂMÎİ

                       Halk arasında Çukur Câmi olarak da bilinen bu câmi, 1795 yılında yapılmış,
                 ahşap bir mimarî özellikte ve tahta minareli idi. Adnan Menderes Caddesi yol
                 genişletme projesi içerisinde yer aldığından yıkılarak, daha geriye 1981 yılında
                 betonarme olarak inşa edilmiştir.


                           Modern küçük bir minaresi vardır. Şehrimiz Molla Yahya Mahallesi, Adnan
                 Menderes Caddesi üzerinde yer alır.

   HAZİNEDAR CÂMÎİ

                           Orta Mahalle'de Amasya Caddesi'ne paralel olarak uzanan Kabutlu ve Göbek
                    Sokak'larının kesişimleri üzerinde bulunmaktadır.
   (Y. T. 1959)
  Orta Mah. Amasya Cad. Özden Sokağı


                            1959 yılında yapılan câmi, ahşap bir yapıya sahip olup, minaresi burmalıdır.

   YAZICI CÂMÎİ

                       Yazıcı Mahallesi'nde Şair Remzi Sokak'la, Çelebi Sokak kesişimindedir.
                 Halk arasında Müftü Câmîi olarak da anılan câmi, betonarme olarak inşa edilmiştir.
                    1910 yılında inşa olunan câminin minaresi tuğladandır.

   HACI HASANAĞA CÂMÎİ

                           Güzel bir minareye sahip olan Hacı Hasan Ağa Câmîi, 1866 yılında yapılmıştır.
                    Ancak, daha sonra câmi yıkılarak, yerine bugünkü câmi betonarme olarak
                 inşa edilmiştir.                          Şehrimizin Alacamescid Bala Mahallesi'nde Huzur Sokak ile Davunlu
                Dede Sokak'larının kesişim köşesinde bulunmaktadır.

   DEREBAŞINLI CÂMÎİ  (Y. T. 1977)

                          Kislik Mahallesi Ulukavak 2. Sokak ile Partal Sokak kesişimindedir.                         1977 yılında betonarme olarak inşa edilen câminin minaresi parke taştan
                 yapılmış olup, tek şerefelidir.

   ERENLER CÂMÎİ

                      Turhal Caddesi üzerinde Aile Kabristanlığı'nın karşısında yer alır.
                 Betonarme olarak inşa edilmiştir. Câminin son cemaat mahallinde 3 küçük
                 kubbe, orta kısmında ise büyük bir kubbe vardır. Câmi pencereleri yarım
                 silindirik şeklindedir. 1987 yılında tamamlanan câminin henüz minaresi yoktur.

   TUTLUPINAR CÂMÎİ                          Ahşap bir mimarî özelliğe sahip olup, 1924 yılında yapılmıştır. Tuğla minarelidir.
                    Tutlupınar Mahallesi'nde Cumhuriyet Caddesi'ne paralel olarak uzanan
                 Harneti ve Şişman Sokak'ların ortasında yer alır. Bu câminn önümüzdeki
                 günlerde yıkılarak, çevresindeki evlerin de alınmasıyla genişletilip büyük bir
                    câmi haline getirilecektir. (Şu an bir ev satın alınmıştır.) Câminin alt kısmının
                    Cumhuriyet Caddesi, Şişman Sokak ve Hameti Sokak'larına bakan tarafları işyeri
                    haline getirilecektir. Buna ilişkin bütün evraklar ve maddî imkânlar sağlanmış
                 bulunmaktadır.

   BİNBAŞIOĞLU CÂMÎİ

                       Taş temel üzerine karkas olarak 1957 yılında inşa edilmiştir. Nakkaş
                 Mahallesi'nde Küçük Hamam Sokağı başlangıcı yanındadır.

  Binbaşıoğlu Çeşmesi - 1931
  Nakkaş Mah. Binbaşıoğlu Sok.

                          Tek şerefeli olan câmi, tuğla minarelidir.

   CEDİD CÂMÎİ

                          Ahşaptır. Minaresi ağaç üzeri çinko ile kaplıdır.

  Cedid Câmîi (Y. T. 1922) Sulu Sokak                          1922 yılında yapılmıştır. Sulu Sokak'ta yer alır.

   ÇIKRIKÇI CÂMÎİ

                           Minareyi Kebir Mahallesi, Çıkrıkçı Sokağı üzerinde bulunmaktadır. 1960 yılında
                    betonarme olarak inşa edilen câminin minaresi tuğladan yapılmıştır.

   KEPİR CÂMÎİ

                       1945 yılında ahşap olarak yapılmıştır. Tuğla minarelidir. Şehrimizin
                 Zincirli Süfla Mahallesi'nde, Kepir Câmîi Sokak ile Kavaklı Câmîi Sokak'larının
                    kesişim köşesinde bulunmaktadır.

   SULTAN AHMED CÂMÎİ

                      Şehrimiz Şeyhali Mahallesi, Zümrüt Evler ile Fatih Evler arasında kalan
                 bölümde yer alır. Câmi 850 m2 arsa üzerine kurulmuş olup, 352 m2 kullanım
                    alanlıdır. Kubbe yüksekliği yerden 25 m yüksekliktedir. Şehrimizdeki Ulu Câmi'den
                 sonra en büyük câmidir.


                          500 cemaat rahatlıkla namaz kılabilmektedir. 1987 tarihinden beri yapımına
                 başlanan câminin, henüz minaresi tamamlanmayıp, betonarme kubbe üzeri
                 yeni kurşunlanmıştır. Betonarme olarak inşa edilen câminin mimarı hemşehrimiz
                   Mimar Ömer ERYILMAZ olup, câmi, özellikle kubbesi abidevî bir özellik taşımaktadır.
                   Câminin mütevelli heyeti Abdullah ZORAY ve Hüseyin DİNÇER'dir. Câminin alt
                kısmında bir adet Kur'an Kursu, bir adet İmamevi ile Gasilhanesi mevcuttur.

   

   ZİLE'DE YIKIMA UĞRAYAN CÂMİ ADLARI

    HABEŞ CAMİİ
    DÖKER CAMİÎ
    MUMCU ÖMER CAMİİ
    CEVHER-I AĞA CAMI
    KAHYA CAMİÎ
    DEBBAHHANE CAMİÎ
    HACI BAYAZID CAMİÎ
    YENİ MAHALLE CAMİÎ
    PALANGA CAMİİ
    RIZA BEY CAMİÎ
    KEPİR CAMİİ
    ALI KADI CAMİÎ
    DUA CAMİÎ
    HIZIR CAMİÎ
   

   ZİLE'DE MİMARÎ ÖZELLİK
   TAŞIYAN CÂMİLERDEKİ HADİSLER

   NASUH PAŞA CÂMÎİ
  (Câmî-i Kebîr/ Ulu Câmi)

                       Halk arasında Ulu Câmi, Câmî-i Kebîr olarak da bilinen Nasuh Paşa
                 Câmîi'nin Kuzey tarafındaki taç kapısının ağaçtan yapılmış kanatlarında
                 güzel bir küfi hatla bir hadis işlenmiştir :

                           Hadisin Türkçe manâsı ise : hz. peygamber buyuruyor Kİ; BİR BELDENİN
                    HALK KATINDA EN SEVİMLİ KÖŞESİ MESCİTLERİ, EN SEVİMSİZ KÖŞESİ DE
                 ÇARŞI VE PAZARLARIDIR." (Hadiste söz konusu edilen "- Çarşı, pazar -" (ESVAK)
                    tâbiri ile kasdedilen hususun, buraların bir ticaret yeri ve rızık kapısı olmaları
                    bakımından değil; yalanın söylendiği, kaba ve kırıcı sözlerin sarfedildiği, uygunsuz
                 davranışların sergilendiği, kalabalıklar yığını mekân oluşları sebebiyledir.
                 Esasen bu tâbiri, günümüzün anlayışı ile "sokaklar" diye tercüme etmek ve
                 böyle değerlendirmek daha yerinde olacaktır.6

   BEDESTEN CÂMÎİ

                       Câminin giriş kapısının kirişi üstüne yerleştirilmiş büyük mermer kitabe
                 tek satır halinde, kabartma sülüs ile; "VAKİT ÇIKMADAN ÖNCE NAMAZ KILMAKTA,
                    ÖLÜM GELMEDEN ÖNCE TEVBE ETMEKTE ACELE EDİNİZ" hadisi yazılı bulunmaktadır.

   HAZİNEDAR CÂMÎİ

                       Nefis oyma ahşap tavan süslemesi bulunan Hazinedar Câmîi'nin 1959
                 senesinde inşa edilen minaresinin kaidesine, mermer kabartma bir hadis
                 kitabesi yerleştirilmiştir. Tâlik hatla yazılmış hadis metni, yeni harflerle manâsı;
                 mimarının ismi İle inşa tarihi bulunan bu kitabe yedi satırdır. Manâsı : "Her kim
                    namaz için mescide gidip, geldikçe Allah ona Cennet'te konağını hazırlar."
                    Mimarı Kahrimanın Mehmet Usta. 11.11.1959


   ŞEYH EDHEM ÇELEBİ CÂMÎİ

                       Câminin türbe kısmında, sandukaların karşısına gelen duvarda, çatıya
                  yakın yerde koyu yeşil zemin üzerine altın yaldızla ve nefis Celî sülüs hatla,
                  "ACCİLCI" hadisi yazılmıştır ki, manâsı : "VAKİT ÇIKMADAN ÖNCE NAMAZ
                     KILMAKTA, ÖLÜM GELMEDEN ÖNCE TEVBE ETMEKTE ACELE EDİNİZ."7

                          KAYNAKÇA :

                      1. Yavi, Arsel - Tokat, sh. 169.
                      2. Hacı Mehmet Çavdar - Dedem olup, ayrıca Zile'nin 5 ayrı köyünde câmi inşa
                          ettirmiştir.
                      3. Erdemir, Yaşar - Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat, sh. 302 - 304.
                      4. A.g.e. - sh. 304.
                      5. Yavi, Arsel - Tokat, sh. 169.
                      6. Dr. Ali YARDIMCI - Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fak. Öğr. Gör. / Türk Tarihinde
                          ve Kültüründe Tokat, s. 472 - 474.
                      7. Osman KARADAVUT - Emekli eski Zile Müftü Vaizi, Sosyal Dayanışma ve
                          Yardımlaşma Vakfı Sekreteri.
   
  Kategori : Zile Dökümanları    Ekleyen : zelanakkas    Okunma Hiti : 9001   » Bilgi Notları Kategorileri
  Dosya Ekle  
  Diğer Dökümanlar  (4)
  Zile Dökümanları  (69)
  Zile Hakkında  (13)
  Zile Makaleleri  (146)

   » En Çok Okunan Notlar
  ZİLE'DE KARA.. 33328
  MUTFAĞIMIZ.. 19801
  ZİLE MAHALLE .. 18902
  TARİHİ V.. 17726
  ZİLEYE BA.. 17337
  ZİLE'NİN.. 13609
  Nurhan GİRGE.. 12153
  ZİLE'DE A.. 11942
  Zile Beji Oldu Ama.. 10617
  CAHİT KÜ.. 10161

   » En Son Eklenen Notlar
  KAYBETTİĞ.. 4626
  ZELA SAVAŞI&#.. 6346
  ZİLE VE .. 3348
  ZİLE TARİ.. 6588
  ZELADAN ZİLEY.. 4715
  CAHİT KÜ.. 5436
  BİR ZAMANLAR.. 5007
  HÜSEYİN .. 5016
  ZİLE'DE A.. 11942
  1917 YILINDA Z.. 5416

   » CopyrightFacebook'ta Paylaş / Tavsiye Et / İletişim / Yukarı Git « 
  «•´`•.(`•.¸ ¸.•´).•´`•» Z♥ İ ♥ L ♥ E ♥ M ♥ İ ♥ Z ♥ İ (¯`•._.•._.•´¯) S ♥ E ♥ V ♥ İ ♥ Y ♥ O ♥ R ♥ U ♥ Z «•´`•.(`•.¸ ¸.•´).•´`•»
  Ayyıldız Tasarım By Göksunlu