.:. Zile için | Zileweb.Com ... 2008-2017 .:.

     
Üye Ol veya Giriş Yap

Kullanıcı:
Şifre:
Hatırla: 
Üye Ol:Şifremi Unuttum


 
 • Ana Sayfa
 • Zile Dökümanlar
 • Forumlar
 • Haberler
 • Resimler
 • Videolar
 • Oyunlar
 • Zile Firma Rehberi
 • Zile Linkler
 • Z.Defter
 • Sitede Ara
 • - Bu Sayfa 0,13 Saniyede Yüklendi

   » Ana Bağlantılar
 • Ana Sayfa
 • Top List
 • Forumlar
 • Sitede Ara
 • Dosyalar
 • Dökümanlar
 • Resimler
 • Hakkımızda
 • Haberler
 • Dost Siteler
 • Videolar
 • Üyelerimiz
 • Oyunlar
 • Tavsiye Et
 • Radyo Dinle
 • Facebook
 • İletişim
 • Z.Defteri

 •  » Diger Bağlantılar
 • Zile Videoları
 • Zile Okul Videoları
 • Zile Yerel Seçim Videoları
 • Zile ve Yöresi Oyun Havaları
 • Zile Köy Videoları
 • Zile Kırk Hatim Videoları
 • Müftü Arif Kılıç Sohbetleri
 • Sizden Gelen Videolar
 • Eski Zile Resimleri
 • Yeni Zile Resimleri
 • Eski Zile Ahalisi Resimleri
 • Yeni Zile Ahalisi Resimleri
 • Zile Kış Resimleri
 • Zile Okul Resimleri
 • Zile Kalesi Resimleri
 • Sizden Gelen Resimler
 • Zile Makaleleri
 • Zile Hakkında
 • Zile Dökümanları
 • Zile'nin Ünlüleri
 • Zile Köyleri
 • Zile Nöbetçi Eczaneler
 • Zile Telefon Rehberi
 • Zile Haritası

 •  » Istatistikler
  IP Adresiniz : 54.224.148.23
  Son Üyemiz : GÜLCAN
  Toplam Üye : 1135
  Aktif Üyeler :
  Aktif Kişi : 131
  Aktif Üye : 0
  Bugün Tekil : 135
  Bugün Çoğul : 620
  Toplam Tekil : 873314
  Toplam Çoğul : 6174601


   » Güzel Sözler

   » Programlar/Dosyalar
   En Yeniler
   En Hitler

   » Zileweb.com Sayaç

  Yandex.Metrica
  SALNAMELERDE ZİLE | Zile için | Zileweb.Com
   » SALNAMELERDE ZİLE
  Yazı Buyutu :  

  SALNAMELERDE  ZİLE

   Bekir ALTINDAL

   SALNAME NEDİR?

  Salname, kelime olarak “yıllık” anlamına gelmektedir. Bir senelik hadiseleri topluca göstermek üzere toplanmış eserlerdir.  Osmanlı döneminde  ilk Devlet  salnameleri 1848 yılından itibaren neşredilmeye başlamıştır. Hasan Duman'ın  "Osmanlı Yıllıkları" adlı katalogunda;  ilk vilayet yıllığının Hicri. 1283/1866 ve son vilayet yıllığının da H. 1334/1915 tarihinde yayınlandığı,  Zile'nin bağlı bulunduğu Sivas  vilayetinin ilk salnamesinin H.1287/1870 ve son  salnamesinin de H. 1325/1907  tarihli olduğu  belirtilmektedir. Yine aynı eserde Sivas salnameleri   sırasıyla H. 1287, 1288, 1289, 1292, 1293, 1298, 1300, 1301, 1302, 1304, 1306, 1308, 1321, 1325 tarihli olarak yayınlandığı belirtilmektedir  Bu çalışmamızda bazı salnamelerden metin ve bilgiler aktarılacaktır.

   SALNAMELERDE ZİLE İLE İLGİLİ BÖLÜMLER

              H.1284/1867 yılında çıkarılan Vilayetler Nizamnamesi’ne göre vilayetler  sancaklara, sancaklar kazalara, kazalar nahiyelere ve nahiyeler köylere bölünmüştür.

   Bu nizamnameye göre yapılan  düzenlemede:  Zile ve Erbaa;  Sivas vilayetine bağlı   Amasya sancağının birer kazasıdır.  H. 1287/1870) ve 1288/1871 tarihli salnamelerde Zile başlıklı sayfada  “Nevahi” başlığı altında Turhal, Zile'nin nahiyesi gözükmektedir.   Tokat ise Sivas sancağına  bağlıdır.

  Bu nizamnameden 8 sene sonra ise nahiyelerle ilgili düzenleme yapılmış ve Turhal, Kazabat, Artıkabat, Komnat ve Kafirli Tokat'ın nahiyesi olmuştur. Düzenleme tarihi olan 1876 yılında da Zile Amasya sancağına bağlıdır.  

  1908 yılında ise Tokat sancaktır. H. 1325/1907 yılı salnamesine göre Zile, Erbaa ve Niksar Tokat sancağı'na bağlı kazadır. Zile'nin nahiyeleri ise İğdir, Kadışehri ve Eski'dir.  (şimdiki Aydıncık ilçesi)  

  1864 yılında yayınlanan nizamnameye göre vilayetlerde vali, sancaklarda mutasarrıf, kazalarda kaymakam görev yapmaktadır.

  Bu genel  açıklamalar ışığında Sivas vilayet salnamelerindeki (Salname-i Vilayet-i Sivas) Zile ile ilgili bölümlerden, Zile hakkında bilgiler verilmeye çalışılacaktır.

  H.1287/1870  tarihli salnameye göre Zile'de 27’si merkezde olmak üzere 52 mahalle, merkezde 4.690 Müslim, 1.017 gayrimüslim,  karyelerde 9.653 Müslim, nahiyesi Turhal'da 2.496  Müslim  olmak üzere  toplamda 18.056 nüfus bulunmaktadır.

  Bu salnamede isimleri geçen  dönemin görevlileri aşağıda verilmiştir.


  Meclis i İdare;

  Reis  Kaymakam                 : Hacı Süleyman Bey

  Naib                                    : Mehmet Niyazi Efendi

  Azalar                                 : Müftü İhsan Efendi

   "                                         : Hüseyin Ağa

   "                                         : Hacı Abdullah Efendi

   "                                         : Manuk Ağa

   "                                         : Malmüdürü Hasan Efendi

   "                                         : Tahrirat Katibi İbrahim Efendi

  Meclisi Deavi                       : Reis Naib Efendi

  Azalar                                 : Hayrettin Efendi

   "                                         : Hacı Tahir Efendi

   "                                         : Murkon Ağa

   "                                         : Katip Ahmet Efendi

  Belediye Reisi                  : Hayrettin Efendi,


  H.1288/1871 yani bir yıl sonraki tarihte Zile Kaymakamı Halil Bey ve Meclis-i Belediye Reisi yine Hayrettin Efendi'dir.

   H.1308 /1890 tarihli salnameye göre Zile'de   Kaymakam Mehmet Tevfik Bey, Belediye Reisi  Hacı Osman Ağa, Müftü Yakup Efendi'dir.

  H.1325/1907 senesine gelindiğinde ise,  Zile kaza yönetimi  aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

  Kaymakam                        : Hayri Bey

  Müftü                                : Yakup Efendi

  Belediye Reisi                    : Osman Arifi Efendi.

  İğdir Nahiye Müdürü         : Hüseyin Ağa

  Kadışehri      “         “        : Satılmış Ağa

  Eski               “        “        : Mustafa Ağa


  H.1288/1871 tarihli salnameye göre kaza merkezinde 6.496 Müslim, 911 gayrimüslim, karyelerde 9.653 Müslim, ve Turhal Nahiyesi’nde 1.781 Müslim olmak üzere 20.641  nüfus yaşamaktadır. Mahalle sayısı 19, hane ve dükkan sayısı  2.910 olup, Turhal'da ise dükkan ve hane sayısı 344.dür

  H. 1288/1871 tarihli salnameye  göre Tokat Kaymakamı Şevki Efendi, Belediye Reisi Naib Efendi’dir Amasya Sancağı'na bağlı Erbaa Kaymakamı Mehmet Efendi olup Belediye  teşkilatı bulunmamaktadır.

  1297/ tarihli bir belgede Belediye reisi Mehmet Hilmi Efendi’den bahsedilmektedir.

  H.1312/1894 tarihli Devlet salnamesine göre Zile kazasında Kaimimakam: Rifat Bey, Naib Abdülaziz Efendi’dir.

  H.1325/1907 tarihli salnameye  göre  1322/1904 tarihi itibariyle Zile’de  3.094 gayrimüslim olmak üzere 73.869 kişi  yaşamaktadır. Aynı salnamede;

  Tokat nüfusu       106.893

  Zile    nüfusu         73 869

  Erbaa nüfusu         60.061

  Niksar nüfusu        33.632

  olarak geçmektedir.


  H.1325/1907 salnamesine göre ise;


  Tokat Sancak Mutasarrıfı                    :  Celalettin Bey

  Tokat Belediye Reisi                           :  Tevfik Efendi

  Tokat'a bağlı Turhal Nahiye Müdürü  :  Hasan Bey

  Erbaa Kaymakamı                               :  Emin Şükrü Bey

  Erbaa  Belediye Reisi                          :  Ahmet Hamdi Efendi

  Niksar Kaymakamı                              :  Salih Mithat Bey

  Belediye Reis Vekili                            :  Mustafa Efendi’dir.


              Yalvaçlı Esrari olarak bilinen Osman Hoca 1879 yılında Zile Naipliği’ne atanmış ve iki yıl bu görevde kalmıştır.


  H. 1301/1886 TARİHLİ SİVAS SALNAMESİNİN ZİLE BÖLÜMÜ


  Transkripsiyonu:


   Liva'nın (Sancak)  gurup cenubesinde merkez kaza olan Zile kasabası merkez livaya 8 saattir. Süleymannamenin beyanına  nazaran banisi İskender Rûmi'dir  ve cihannümanın rivayetine göre namı atiki  Kırkariye olup aheren  Zile tesmiyesi hanelerin vasatında  bulunan kale ziline bina edilmesidir. Bu kal'a asar-ı atikadan olup cennetmekan Sultan Selim Han  Hazretleri’nin bina gerdileridir. Kale derununda 1280 (1863) tarihinde kargir olarak 2 oda bir mutfak ve bir koğuşu şamil müceddeden  ve mükemmelen asakirişhane  debayı inşa olunmuştur.

  Kasabada bir rüştiye mektebi dahi vardır. Bu kasabada 2.990 hane ve 9 han ve 5 hamam ve 1.265 dükkan ve 6 medrese olup bunlardan  birisi Seyit Ömer Çelebi ve diğer Şeyh Tusi tarafından yapılmış ve kasabadaki meşhur camilerden birisi Cami Kebir olup Mehmet Zili ve Tacettin Paşa tarafından 616 (?) tarihinde bina olunmuş ve diğerleri  dahi Elbaşoğlu zâde Ahmet ve Boyacı Hasan Ağalar Cami i Şerifleridir ki banileri mumahümadır.

  Şeyh Mustafa Kuddusi  ve Şeyh Keşaf ve Hafız Baba namlarıyla Kadiri ve Halveti ayinleri icra olunur. Üç bab dergah-ı şerif olup ve Şeyh Nusrettin ve Şeyh Ethem Çelebi ve Boldacı ve Şeyh Eylük (Şıheyhlik) ve Karaşeyh Hazratının dahi zaviyeleri bulunup mamur-u mekşuftur. Einehukiramdan Şeyh Nusrettin Veli Hazretleri kasabaya bir saat mesafede nam-ı alilerine mensup bulunan köyde medfundur. Harikülade bazı kerematı mervi olup hatta Üçköyde (Üçköy köyü olabilir) asari şerifleri ile çıkardıkları su halen caridir. Ve Beyazıt-ı Bestami Hazretleri sülaleyi tahirelerinden Ethem Çelebi Hazretleri kasaba derununda medfun olup tarihi irtihalleri 700 (1300) salına mesadif  olduğu halde taç ve hırkaları yeni yapılmış gibi durmaktadır.[2] Ve bunlardan maada kasabanın dahil ve civarında Seyit Ömer, Şeyh Kolu ve musannıfından Şeyh Muharrem Efendi Hazretleri medfundur.

  Kazayı mezburede 11 nahiye, 190 karye, 7.890 hane ve 140 cami şerif ve mescit ve 39 İslâm ve 1 Hıristiyan mektebini ve 26.785 İslâm ve 1.198 Hıristiyan nüfusu muhtevi olup bunlardan başka bu kasabada 1.188 hanede 6.868 nüfus muhacir meskundur.

  Sadeleştirilmiş Metin:


  Liva'nın güneybatısında merkez kaza olan Zile Kasabası  Liva'ya (Amasya)  8 saattir. Süleymannamenin beyanına göre kurucusu İskender Rumi'dir. Cihannüma’nın rivayetine göre eski ismi Kırkariye olup  daha sonra Zile isimli şehrin ortasında bulunan kale etrafına aşağılara kurulmuştur. Bu kale eski eserden olup Cennetmekân Yavuz Selim Han Hazretleri yaptırmıştır. Kale içinde Hicri 1280 (1863) tarihinde  kargir olarak iki oda, bir mutfak ve bir koğuştan meydana gelen mükemmel bir tarzda askeri bir bina-depo yapılmıştır.

              Kasabada bir rüştiye  mektebi de vardır. Bu kasabada 2.990 hane, 9 han, 5 hamam, 1.265 dükkan, 6 medrese olup  bu medreselerden birisi Seyit Ömer Çelebi ve diğeri Şeyh Tusi tarafından yapılmıştır.

              Kasabadaki meşhur camilerden birisi Cami-i Kebir, (Ulu Cami) olup Mehmet Zili ve Tacettin Paşa tarafından H.616 yılında yapılmıştır. Diğerleri Elbaşoğlu zâde Ahmet ve  Boyacı Hasan Ağalar  Camileridir ki adı geçen kişiler tarafından yaptırılmıştır.

  Mustafa Kuddusi ve Şeyh Keşaf ve Hafız Baba namlarıyla Kadiri ve Halveti ayinleri yapılır. Üç kapı dergah-ı şerif (tekke) olup bunlar Şeyh Nusrettin, Şeyh Ethem Çelebi ve Boldacı tekkesidir. Şeyh Eylük ve Karaşeyh Hazretleri’nin de zaviyeleri  olup mamur ve bakımlıdır. Soyu temiz ulu Şeyh Nusrettin Veli Hazretleri kasabaya bir saat mesafede kendi adıyla bilinen köyde yatmaktadır. olağanüstü bazı kerametleri rivayet olunur. Hatta Üçköy’de  kerametleri ile  çıkardıkları su halen akmaktadır. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri’nin asil sülalesinden gelen Ethem Çelebi Hazretleri kasaba içinde yatmakta olup  ölümü Hicri 700/1300 yılına denk geldiği halde taç ve hırkaları yeni yapılmış gibi durmaktadır. Bunlardan başka kasabanın içi ve çevresinde Seyit Ömer, Şeyh Kolu ve alimlerden Şeyh Muharrem Efendi  Hazretleri yatmaktadır.

  Adı geçen  kazada  11 nahiye, 190  köy, 7.890 hane, 140 cami ve mescit, 39 İslam 1 Hıristiyan mektebi,   26.785 İslam, 1.198 Hıristiyan nüfus olup, bunlardan başka 1.188 hanede 6.868 muhacir iskan edilmiştir.


   H. 1308/1890 TARİHLİ SİVAS  SALNAMESİNİN ZİLE BÖLÜMÜ

  H. 1308/1890 tarihli salname Fikri Karaman tarafından kitap olarak yayınlanmış  olup Zile ile ilgili bölümler aşağıya alınmıştır.

  Transkripsiyonu

  ...Umur-u Nafıa'ca Amasya'dan Zile'ye kadar 12.395 metre mahallin tesviye-i turabiyyesi ile 14.500 metre mahallin şosesi bitirildiği gibi 5 adet köprü, bir adet kasis dahi inşa olunmuştur...

  Zile'den Amasya hududuna kadar hasbel iktiza tebdil-i güzergah edilen mahalden 12.160 metrelik mahallin ameliyat-ı türâbiyyesi ikmal ve 31.900 metre şosenin müceddit (?) suretiyle inşa ve imal olunduğu gibi 121 (?) adet köprü , 4 menfez, 5 kasis ve 400 sed duvarı tamir edilmiştir.

  Zile kasabasını  Samsun'a  giden Bağdat yoluna rabt için Zile'den Amasya kazası hududuna kadar 29.065 metre şose ve köprüler inşa ettirilmiştir…
                                              …                            

  Livanın garbi cenubunda vaki merkez kaza olan Zile kasabası Merkez livaya (Amasya) 8 saattir. Bu kasabada merkezde 3.000 hane, 10 han, 5 hamam, 1.265 dükkan, 6 medrese, 1 rüştiye mektebini havidir.

  13 nahiye 102 (?) karye, 10.163 hane 140 cami ve mescit, 39 islam ve 1 Hristiyan mektep, 26.900 İslâm, 1205 Hıristiyan nüfus ve bunlardan başka kazada 800 hanede 6.868 nüfus muhacir meskundur.

  Şekerab ırmağı  kazanın bir cihedinden cereyan ile bazı araziyi şakyederek müteaddit değirmen devran ettirir. 500.000 dönümlük 70.105 kıta  arazi olup kuvve-i inbatiyesi bire  altı nisbetindedir. Ve her nevi hububat ve sebze ve meyve yetişip dahil ve hariçte satılır. Leblebi ve pekmezi gayet nefis ve meşhurdur.

  Mensucattan oda takımlığına elverişli dimi ve adi kavsale ve alâ sahtiyan çıkarılıp her tarafa nakl ile satılır. Cins-i hayvanattan deve, camus, sığır, esb, merkep, koyun, keçi bulunur.       Her sene teşrin-i saninin  onunda panayır kurulup bir ay kadar devam ederek beşyüz kuruşluk ahz-ü ita edilir. Ve salı günleri hafta pazarı itikad eder.


  Sadeleştirilmiş Metin:


  Bayındırlık Vekaleti'nce Amasya'dan Zile'ye kadar 12.395 metrelik yolun toprak tesviyesi ile 14.500 metre mahallin şosesi bitirildiği gibi 5 adet köprü, 1 adet kasis de inşa olunmuştur. Zile'den Amasya hududuna kadar güzergah değişikliği gerektiğinden 12.160 metrelik kısmın toprak işleri yapılmış ve 31.900 metre şose yeniden inşa olunmuş,  121 adet köprü (?), 4 menfez, 5 kasis ve 400 set duvarı tamir edilmiştir.   Zile kazasını Samsun'a giden Bağdat yoluna bağlamak için Zile'den  Amasya hududuna kadar 29.065 metre şose ve köprüler inşa ettirilmiştir...

               Liva’nın (Amasya) güney batısında bulunan merkez kaza Livaya 8 saat (yaya?) mesafededir. Zile kazası merkezinde  3.000 hane, 10 han, 5 hamam, 1.265 dükkan, 6 medrese, 1 rüştiye mektebi  vardır. Kazada  toplam 13 nahiye, 102 (?) karye, 10.163 hane, 39 İslâm ve bir Hıristiyan mektep, 26.900 İslam, 1.205 Hıristiyan nüfus ve bunlardan başka 800 hanede 6.868 muhacir nüfus iskan edilmiştir.[3]

              Şekerab (Çekerek) ırmağı kazanın bir tarafından geçerek bazı arazileri sular ve birçok değirmeni  döndürür. 500.000 dönümlük 70.105 kıta (parsel) arazi olup verimi bire altıdır.  Her nevi hububat, meyve ve sebze yetiştirilerek içerde ve dışarıda satılır. Leblebi ve pekmezi gayet nefis ve meşhurdur.

              Mensucattan oda takımlığına elverişli  dimi,  kaliteli sahtiyan  yapılarak her tarafa nakledilerek satılır.  Hayvanlardan deve, camus, sığır, esb, merkep, koyun, keçi bulunur.

              Her sene  kasım ayının onunda panayır kurulup bir ay kadar devam ederek 500 kuruşluk alışveriş yapılır. Salı günleri hafta pazarı kurulur.[4]


  H.1325/1907 SİVAS SALNAMESİNİN ZİLE BÖLÜMÜ


  Transkripsiyonu :


  Tokat mülhakatından  Zile, tarihen eski ve yeni Tokat'tan daha meşhurdur. İsmi kadimi Zala (Zela) olan bu beldeyi Coğrafiy-i şehir Strabon'a göre Asuriye Melekesi Semiramis bina etmiş, Sivas'ın Akvamı Samiye tarafından bina eylediği  rivayeti ve Amasya'nın da öyle olabileceği ihtimali hep bu esasa müstenittir. Böylede evvelleri Anaitis elhesine mensub ad olunup ona mahsus bir de mabedi vardı. Kasabanın mabed i meskur papazları tarafından idare olunduğu ve rahabin merkumeiyelerinin taç giydikleri mervidir.

   Pont Hükümdarı büyük Mühürdada ile Roma Serdarı Teryanos Zile önünde harp etmiştir ve Romalılar mağlup olmuşlardır. Bilahare  Kayser yine burada Pontusları mağlup ederek Roma'ya  bu gün darup emsali sırasında zikrolunan "geldim gördüm  galip oldum" dan ibaret meşhur mektubunu yazmıştır.

   Pont Eyalatı Roma'ya iltihak olundukta Zile bir eyalet merkezi ittihaz olundu. Rumlardan Selçuklulara ve 800 (1397) tarihinde Hükümeti Osmanıyeye intikal etmiştir. Erzurum Valisi meşhur Abaza Mehmet Paşa yeniçeriler aleyhindeki teşvisatı esnasında cebren refakatına  aldığı Kalavan Yusuf Paşa'yı burada idam etmiştir.

  Zile'nin duvarları pek eski olmayan kalesindeki bodrumları ve nehre kadar olan tahtel arz yolu Mühürdadın inşa eylediği ve kalenin mebni olduğu tepenin marel isim Semiramis tarafından suni olarak vücuda getirildiği mervidir.            


  Sadeleştirilmiş Metin :  Tokat'a bağlı olan Zile, tarihen  eski ve yeni Tokat'tan daha meşhurdur. Eski ismi Zala (Zela) olan bu beldeyi Coğrafyacı Strabon’a göre Asuriye Melikesi Semiramis kurmuştur.  Sivas'ın  ileri gelen kavimleri tarafından kurulduğu rivayetinin yanında Amasya'nın da öyle olabileceği ihtimali hep bu esasa dayanmaktadır. Evvelinde Anaitis mezhebine ait olup bir de mabedi vardı. Kasabanın adı geçen mabedi papazlar tarafından idare olunduğu ve  adları geçen rahiplerin  taç giydikleri rivayet olunur. Pont(us) Hükümdarı Mühürdada ile Roma Serdarı Teryanos Zile önünde harp etmiş ve Romalılar mağlup olmuşlardır. Bilahare  Kayser (Sezar) yine burada Pontusları mağlup ederek Roma’ya bugün  darbımesel  sırasında söylenen "geldim gördüm galip oldum" dan ibaret meşhur mektubunu  yazmıştır.  Pont eyaletleri Romalılara geçince Zile bir eyalet merkezi haline getirildi. Rumlardan Selçuklulara ve 800/ tarihinde de Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.

              Erzurum Valisi meşhur Abaza Mehmet Paşa yeniçeriler aleyhindeki isyan esnasında cerben (zorla) refakata  aldığı Kalavan  Yusuf Paşa'yı burada idam etmiştir.

              Zile'nin duvarları pek eski olmayan kalesindeki  bodrumları ve nehre kadar olan yer altı (tahtel arz) yolunu Mühürda'nın inşa eylediği ve kalenin etrafına kurulduğu tepenin, ismi zikrolunan  Semiramis tarafından suni olarak meydana getirildiği rivayet olunur.  BELEDİYE TEŞKİLATI VE ZİLE BELEDİYESİ’NİN KURULUŞU


  Osmanlılarda kadılar padişah adına yetkili olup sadece mahkeme başkanı değil idare, asayiş ve belediye hizmetlerinde de yetkili iken garp tarzında ilk belediye 1854 yılında teşkil edilmiştir. 1864  yılında yayınlanan vilayet nizamnamesi yeni kurulan Tuna vilayetinde uygulanmış, Mithat  Paşa'nın burada kurduğu belediye teşkilatı başarılı olunca  Sadrazam Ali Paşa zamanında 1867 yılında  Vilayetler Nizamnamesi çıkarılarak  bu konuda düzenleme yapılmıştır  Vilayetler  Nizamnamesi’nin 7. faslında; “Vali,  mutasarrıf, kaymakam makarrı olan şehir ve kasabada umuru belediye için bir  meclis-i beledi bulunacak ve bu meclis bir muavinle altı azadan terekküp edecektir. Mühendis ve memleket  tabibi meclisin azayı tabiyesindendir.” denmektedir.

  Osman Ergin:H.1287/1870 tarihine kadar İstanbul'dan başka Türkiye içindeki şehir ve kasabalarda garb tarzında belediye teşkil edildiğine dair kayıt ve malumata rastlayamıyoruz .” demektedir.[5]

  Osmanlı döneminde 1876 yılında Meclis-i Meşrutiyet’te  belediyelerle ilgili  İstanbul için ayrı, Türkiye şehir ve kasabaları için ayrı iki kanun çıkmıştır.  Önceki kanunla arasında pek az fark bulunmaktadır. Buna göre vilayetlerde  kazanın büyüklüğüne göre 6-12 arasında  oluşan belediye meclisi azalarının yarısının iki yılda bir yenilenmesi, senede 100 kuruş vergi verenin  aza olması, hükümetçe azalardan birisinin  belediye reisi tayin edilmesi hükmü getirilmiştir. Her şehirde meclisi idare ve meclisi belediyenin  birleşmesinden meydana gelen cemiyet-i  belediye kurulmuştur. Bu meclis yılda iki defa toplanır, birincisinde geçmiş senenin hesabı tetkik ve tasdik edilir, ikinci toplantıda da gelecek senenin  bütçesi yapılırdı.

  Türkiye'deki belediye tarihi ile ilgili  mevzuat ışığında  Zile Belediyesi'nin kuruluş tarihi aşağıda  ele alınmaya alışılacaktır.

  1967 tarihli Tokat il yıllığında Zile'nin 1878 yılında kaza haline geldiği, (sayfa 221) 1998 tarihli Tokat il yıllığında ise  Tokat  Belediyesi'nin kuruluş tarihi 1870 (sayfa 60)  ve Zile Belediyesi’nin kuruluş tarihi de 1872  olarak gösterilmiştir. Zile Kaymakamlığı'nca çıkarılan “Zile 94” kitabında ise Vakıflar Dergisi’ne dayanılarak Zile'nin  1872 yılında kaza olduğu belirtilmiştir. Zile Belediyesi’nin ambleminde ise kuruluş tarihi 1872 olarak kullanılmaktadır.

   Yukarda belirttiğimiz gibi Tokat ve  Zile'nin bağlı olduğu Sivas vilayetine ait tespit edilebilen  ilk salname H. 1287/1870 tarihlidir.  Hicri takvimde 1 Muharrem 1287 = Miladi 2 Nisan 1870’dir.  Hicri yılın sonu 29 Zilhicce 1287 = Miladi 21  Mart 1871 gününe denk etmektedir.  Salname bu yıllığa göre ‘1287/1870) bilgi  vermektedir. Bu durumda  salnamede geçen kaymakam, idare meclisi, belediye reis ve meclis-i beledi isimlerinin, Hicri 1284/1867 yılında çıkarılan vilayetler nizamnamesine göre 1870 yılından önceki 1869 yılında da olması muhtemeldir. Ancak tespit edilebilen  ilk yıllık 1287 tarihli olduğundan 1869 tarihinde de belediye teşkilatı olduğunu kesin olarak söyleyemiyoruz.

  Yukarıda salnamede geçen    kaymakam ve  diğer idare meclisi  azalarının isimleri verilmişti. Aynı sayfada (sayfa 73) geçen Meclisi Beledi(ye)  isimleri şöyledir:


  Meclis-i  Beledi(ye)


  Reis                             :  Hayrettin Efendi

  Aza                              :  Mahmut Ağa

  Aza                              :  Ali Bey

  Aza                              :  Mustafa Efendi

  Aza                              :  İbrahim Bey

  Aza                              :  Aznif Ağa

  Aza                              :  Katip Ali Efendi

  Memleket Tabibi         :  Mösyö.....


  Yukarıda bahsedilen Vilayet Nizamnamesi sonrasında bazı belediyelerin kurulduğu, ve bu düzenlemeye göre de  H.1287/1870) yılında Zile kazasında belediye  teşkilatının bulunduğu anlaşılmaktadır.


  Musa Çadırcı: 1870 yılında saatin bedelinin bir kısmının Zile’de belediyesi tarafından ödeneceğine dair bir belge yayınlamıştır.[6]

  Biz de bu  belgeler ışığında Zile Belediyesi'nin kuruluşunun  H.1289/1872 olmayıp, Hicri 1287 yani 1870 yılı   olduğunu söyleyebiliriz.

  [1] - Tokat Kültür Haber Dergisi Sayı : 9,  2002 -  Zile Adalet Bülteni, Sayı: 2,  2005         

  [2] - Salnamede bahsedilen hırka ve taç (külah) 17.09.1944’den itibaren  Ankara Etnoğrafya Müzesi’nde bulunmaktadır.  Bu hususta geniş bilgi Arif Kılıç Hocamızın yazısına ek yazımızdadır.

  [3] -  H.1301 ve 1308 tarihli salnamelerde muhacir sayıları aynı olarak verilmiştir.

  [4] -  Fikri Karaman  Salname-i Vilayet-i Sivas - H. 1308/1890,   2001


  [5] -  Osman Ergin,Türk Tarihinde Evkaf Belediye ve Patrikhaneler, 1937

  [6] - Musa Çadırcı, Tanzimat döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, İstanbul 1997
  Kategori : Zile Dökümanları    Ekleyen : zelanakkas    Okunma Hiti : 3566   » Bilgi Notları Kategorileri
  Dosya Ekle  
  Diğer Dökümanlar  (4)
  Zile Dökümanları  (69)
  Zile Hakkında  (13)
  Zile Makaleleri  (146)

   » En Çok Okunan Notlar
  ZİLE'DE KARA.. 33328
  MUTFAĞIMIZ.. 19801
  ZİLE MAHALLE .. 18902
  TARİHİ V.. 17726
  ZİLEYE BA.. 17337
  ZİLE'NİN.. 13609
  Nurhan GİRGE.. 12153
  ZİLE'DE A.. 11942
  Zile Beji Oldu Ama.. 10617
  CAHİT KÜ.. 10161

   » En Son Eklenen Notlar
  KAYBETTİĞ.. 4626
  ZELA SAVAŞI&#.. 6346
  ZİLE VE .. 3348
  ZİLE TARİ.. 6588
  ZELADAN ZİLEY.. 4715
  CAHİT KÜ.. 5436
  BİR ZAMANLAR.. 5007
  HÜSEYİN .. 5016
  ZİLE'DE A.. 11942
  1917 YILINDA Z.. 5416

   » CopyrightFacebook'ta Paylaş / Tavsiye Et / İletişim / Yukarı Git « 
  «•´`•.(`•.¸ ¸.•´).•´`•» Z♥ İ ♥ L ♥ E ♥ M ♥ İ ♥ Z ♥ İ (¯`•._.•._.•´¯) S ♥ E ♥ V ♥ İ ♥ Y ♥ O ♥ R ♥ U ♥ Z «•´`•.(`•.¸ ¸.•´).•´`•»
  Ayyıldız Tasarım By Göksunlu